Norsk Fot- og Ankelregister ble opprettet i 2014 for å registrere ulike kirurgiske inngrep utført innenfor fot- og ankelkirurgien i Norge. Primært startet man registrering av alle kirurgiske inngrep utført på indikasjonen hallux valgus, samt underekstremitets-amputasjoner. På sikt er planen at man kan utvide registeret til også å omfatte andre hyppige kirurgiske inngrep innenfor fot- og ankelkirurgien.

 

Årsaken til at registeret ble startet var ønsket om å gi pasienter best mulig behandling. Nasjonale kvalitetsregistre gir en unik mulighet til å studere forskjeller i resultater mellom ulike operasjonsmetoder, rehabilitering og etterbehandling. Formålet er på den måten å sikre at prosedyrer med dårlig resultat ikke brukes.

 

Den daglige driften er tillagt Ortopedisk avdeling, OUS, Ullevål.

Norsk Fot- & Ankelregister

Daglig leder : Overlege Fredrik Nilsen, tlf: +4745422944

E-mail : kontakt@ankelogfot.no

Adresse : Postboks 4950 Nydalen, Ortopedisk avd., 0424 OSLO

© 2014. Norwegian Foot- & Ankle Registry. All rights reserved.