Opplysningen som registreres skal kun brukes slik som beskrevet i denne informasjonen. Alle opplysninger vil bli behandlet konfidesielt. Alle opplysninger er sikret mot innsyn fra uvedkommende. En kode knytter deg som pasient til opplysningene gjennom en navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til registerert som har adgang til navnelisten og som kan identifisere hver pasient. Det er ikke mulig å identifisere pasienten i resultatene av studiene når disse offentliggjøres. Opplysningene vil oppbevares til 2034, men varigheten kan bli forlenget ut din levetid dersom Datatilsynet tillater det.

Opplysningene kan bli brukt til forskning i andre fagmiljøer innenfor det formålet vi har beskrevet her, sålenge styret i Norsk Fot- og Ankelregister har gitt sin godkjenning og studien gjennomføres i regi av registeret. I andre tilfeller vil vi be om nytt samtykke fra deg til å utlevere opplysningene. I noen studier kan det bli aktuelt å behandle opplysningene hos samarbeidspartnere i land utenfor EU/EØS. Dette kan være land med dårligere personvern enn det vi har her, men opplysningene vil kun behandles med en kode og ikke navn eller fødselsnummer.

 

Norsk Fot- & Ankelregister

Daglig leder : Overlege Fredrik Nilsen, tlf: +4745422944

E-mail : kontakt@ankelogfot.no

Adresse : Postboks 4950 Nydalen, Ortopedisk avd., 0424 OSLO

© 2014. Norwegian Foot- & Ankle Registry. All rights reserved.