Det som blir registerert er fødselsnummer, diagnose, behandlingsmetode og operasjonstekniske opplysninger. Legen som behandler deg vil fylle ut et skjema med disse opplysningene og sende til registeret ved Oslo universitetssykehus. Opplysningene vil ble hentet fra din pasientjournal der du har fått behandling, både nå og senere. Det kan også bli aktuelt å hente nye opplysninger fra pasientjournalen din på et senere tidspunkt. For noen problemstillinger kan det være ønskelig å kontakte deg senere og spørre om dette. Vi ber derfor om tillatelse til også å kunne kontakte deg i slike tilfeller.

 

Norsk Fot- & Ankelregister

Daglig leder : Overlege Fredrik Nilsen, tlf: +4745422944

E-mail : kontakt@ankelogfot.no

Adresse : Postboks 4950 Nydalen, Ortopedisk avd., 0424 OSLO

© 2014. Norwegian Foot- & Ankle Registry. All rights reserved.