Hensikten med registerert er å fremme og gi grunnlag for forskning på resultat av ulike behandlingsmetoder innen fot- og ankelkirurgi, samt prosedyrer og tiltak i forhold til pasienten. Denne typen registrering og langtidsoppfølgning vil kunne gi svar på spørsmål vedrørende behandling og etterbehandling. Hensikten er å bruke dine helseopplysninger til ulike studier som vil forske på ulike behandlingsmetoder og effekten av disse.

 

Norsk Fot- & Ankelregister

Daglig leder : Overlege Fredrik Nilsen, tlf: +4745422944

E-mail : kontakt@ankelogfot.no

Adresse : Postboks 4950 Nydalen, Ortopedisk avd., 0424 OSLO

© 2014. Norwegian Foot- & Ankle Registry. All rights reserved.