Amputasjon av en del av et ben er iblant nødvendig når andre medisinske tiltak ikke fører frem. Amputasjonen betyr både at en livsfase er slutt, men også at en helt ny livsfase begynner. Et sentralt mål for mange pasienter med benamputasjon er selvstendighet og kunne mestre daglige gjøremål både med og uten protese, noe som på sikt vil kunne gi økt livskvalitet.

Norsk Fot- & Ankelregister

Daglig leder : Overlege Fredrik Nilsen, tlf: +4745422944

E-mail : kontakt@ankelogfot.no

Adresse : Postboks 4950 Nydalen, Ortopedisk avd., 0424 OSLO

© 2014. Norwegian Foot- & Ankle Registry. All rights reserved.