I Norge utføres årlig et sted mellom 1600-1700 amputasjoner på underekstremitetene (Tall basert på NPR-data for 2014). Dette omfatter hele spekteret fra amputasjon i hofteleddsnivå (hofteeksartikulasjon) til amputasjon av en enkelt tå. Antallet har holdt seg stabil siste 5 år. Også amputasjonsnivået har vist en uendret trend de siste år.

Antall amputasjoner 2009-2012

*Basert på tall fra Norsk Pasientregister

Norsk Fot- & Ankelregister

Daglig leder : Overlege Fredrik Nilsen, tlf: +4745422944

E-mail : kontakt@ankelogfot.no

Adresse : Postboks 4950 Nydalen, Ortopedisk avd., 0424 OSLO

© 2014. Norwegian Foot- & Ankle Registry. All rights reserved.