Diagnose :

Diagnosen er lett å stille på bakgrunn av klassiske funn ved klinisk undersøkelse. Rønten utføres med tanke på å vurdere graden av slitasje i storetåens grunnledd, samt graden av feilstilling, som begge har stor betydning for valg av operasjonsmetode.

 

Ved store feilstillinger tenderer man til å gjøre korreksjon lenger opp på foten (proximalt) for å kunne oppnå tilstrekkelig korreksjon.

 

 

Norsk Fot- & Ankelregister

Daglig leder : Overlege Fredrik Nilsen, tlf: +4745422944

E-mail : kontakt@ankelogfot.no

Adresse : Postboks 4950 Nydalen, Ortopedisk avd., 0424 OSLO

© 2014. Norwegian Foot- & Ankle Registry. All rights reserved.