Registeret er opprettet med støtte fra Norsk Ortopedisk Forening i 2014 for å øke kunnskapen om sykdomstilstander, behandling og resultater i fot og ankel. Registeret vil samle inn data om pasienter som gjennomgår behandling for disse tilstandene i Norge. Ansvarlig for registeret er Oslo Universitetssykehus (OUS).

 

Norsk Fot- & Ankelregister

Daglig leder : Overlege Fredrik Nilsen, tlf: +4745422944

E-mail : kontakt@ankelogfot.no

Adresse : Postboks 4950 Nydalen, Ortopedisk avd., 0424 OSLO

© 2014. Norwegian Foot- & Ankle Registry. All rights reserved.